fbpx
9 maja 2017

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Osoby przystępujące do gry są zobowiązane do zapoznania się
  z regulaminem, a udział w grze oznacza jego akceptację.
 2. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Fun4Brain ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 4. Firma Fun4Brain zastrzega sobie prawo do odmówienia klientom możliwości gry bez podania przyczyny.
 5. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i podobnych urządzeń, spożywania alkoholu oraz innych używek. Osoby pod wpływem wspomnianych używek mogą zostać wyproszone z lokalu przez Obsługę i zobowiązane są do opłacenia gry.
 6. Lokal jest monitorowany, a obraz i dźwięk są rejestrowane.
 7. W przypadku, gdy grupa biorąca udział w rozgrywce dokona zniszczeń, które uniemożliwią grę kolejnym grupom, zobowiązana jest do pokrycia strat finansowych firmy Fun4Brain, będących skutkiem anulowania rezerwacji zapisanych grup lub wyłączenia pokoju z oferty do momentu usunięcia usterek.
 8. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie lokalu i pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń powstałych przez ich zachowanie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną lub zakupu nowego sprzętu. W razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy, Fun4Brain zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu sprzętu/napraw od osoby rezerwującej termin gry.
 9. Fun4Brain nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieostrożnego zachowania oraz nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników gry, a w szczególności zachowania mogącego narazić na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia osób trzecich.
 10. Promocje dotyczące ceny za grę nie łączą się.
 11. Osoby przebywające w lokalu firmy Fun4Brain zobowiązują się do nieutrudniania
  i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE GRY
 1. W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób lub od 2 do 4 osób w przypadku pokoju ,,Zielona Mila”. Uczestnictwo w grze wraz z 1 dodatkową osobą jest możliwe na własną odpowiedzialność, za dodatkową opłatą, a gracze mają świadomość, że nadprogramowa ilość osób może skutkować obniżeniem jakości gry oraz gorszym odbiorem pokoju.
 2. Mistrz gry nie ma obowiązku przedłużania czasu gry.
 3. Minimalny wiek Gracza to 13 lat. Osoby młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie
  w obecności co najmniej jednej osoby powyżej 18 roku życia, która jednocześnie jest za te osoby odpowiedzialna.
 4. Przebieg gry jest monitorowany, a uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację gry z ich udziałem (fonia i wizja). W przypadku jakichkolwiek niejasności zastrzegamy sobie prawo do przesłania nagrań z monitoringu do serwisu Lockme w celu weryfikacji rzetelności wystawionych komentarzy na portalu Lockme.pl, a także do pozostałych, odpowiednich instytucji celem wyjaśnienia sprawy.
 5. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry lub unieważnienia rezerwacji bez zwrotu pieniędzy (w przypadku opłacenia gry z góry).
 6. W przypadku unieważnienia/nieodbycia gry z winy graczy, opłata za grę musi zostać wniesiona.
 7. Istnieje możliwość odwołania/przełożenia rezerwacji, jednak nie później niż 24 h przed zarezerwowanym terminem gry. W innym przypadku osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest opłacić grę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. W przypadku gdy rezerwacja została dokonana w terminie krótszym niż 24 h przed grą, można odwołać/przełożyć rezerwację maksymalnie do godziny od dokonania rezerwacji.
  W innym przypadku osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest opłacić grę zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.
 9. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię (Dom pogrzebowy/Zielona mila), epilepsję (Sekret dziadka/Zielona mila), arachnofobię (Sekret dziadka), ograniczenia ruchowe (Dom pogrzebowy/Zielona mila) oraz dla kobiet w ciąży (Dom pogrzebowy/Zielona mila).
 10. W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. Zdjęcia lub filmy wykonane przez grupę w pokoju muszą zostać trwale usunięte pod nadzorem pracownika Fun4Brain.
 11. Podczas gry niedozwolone jest używanie nadmiernej siły fizycznej oraz wspinanie się na elementy wyposażenia, czy ich przesuwanie.
 12. W pokoju ,,Sekret dziadka” znajdują się ostre elementy, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas ich dotykania.
 13. W pokoju ,,Zielona Mila” używane są certyfikowane pistolety hukowe START 1 lub Major Eagle 2.5″ emitujące głośny dźwięk.

  3.VOUCHERY

  1. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-4 osób lub 2-5 osób (w zależności od pokoju)
  2. Voucher (Bilet na grę) można zakupić na stronie www.fun4brain.pl, osobiście w siedzibie firmy lub zamówić drogą mailową pod adresem kontakt@fun4brain.pl. W ostatnim przypadku wyślemy numer naszego konta bankowego, a po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Voucher mailem.
  3. Voucher jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu.
  4. Osoba, która otrzymała Voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie 666 319 410 lub osobiście w siedzibie firmy.
  5. Nie ma możliwości zwrotu Vouchera.
  6. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.

      4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Mateusz Marciniec, ul. Lechicka 59, 61-695 Poznań, NIP 6653007513
 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierająceszczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
 1. Ze względu na przetwarzane przez nas dane osobowe, użytkownik ma prawo do:
  – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli wcześniej była wyrażona na to zgoda,
 1. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem: kontakt@fun4brain.pl
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu dokonania rezerwacji gry drogą mailową, telefoniczną, w siedzibie firmy lub poprzez formularz rezerwacji na stronie www.fun4brain.pl.
 2. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 to imię, nazwisko, email oraz numer telefonu osoby, na którą dokonana jest rezerwacja.
 2. .Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rezerwacji jest wykonanie umowy. Zawierając umowę o realizację Usługi – odbycie gry escape-room, Usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dane podane w formularzu rezerwacji zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 1. Faktury. Jeżeli Usługodawca wystawia fakturę, to w tym celu przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 1. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zamówienia, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.